Hitta hit

Åsa Marint och Fritid

Uthyrning av

Cyklar och Kajaker

Vägbeskrivng

 

Om du kommer norrifrån

När du kommer till Åsa, sväng vänster i rondellen in på Kläppavägen.Kör 400 m sväng sedan höger in på Åsa Stationsväg. Kör 200 m till rondellen och sväng höger. Kör 250 m så finns vi på vänster sida.

 

Om du kommer söderifrån

Kör genom samhället till rondellen där du svänger höger in på Kläppavägen. Kör 400 m sväng sedan höger in på Åsa Stationsväg. Kör 200 m till rondellen och sväng höger. Kör 250 m så finns vi på vänster sida.

 

 

Åsa Marint och Fritid

Åsa Stationsväg 24 Gästis

439 55 ÅSA

 

Tel 0733-44 24 33

jan@asamarintochfritid.se